Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság

 

Közhasznúsági jelentés

Őszidő Nonprofit Kft

2012.év

 

I. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke 3.000 (e Ft)
Eredménytartalék 1.080
Tárgyévi eredmény 963

 

 

II. Összes bevétel 186.473 (e Ft)
Nettó Árbevétel 185.224
Helyi adó 0
Személyi jövedelemadó 0
Adományok 24.687
Egyéb bevétel 1.099
(állami támogatás dolgozók után 940)
Pénzügyi műveletek bevételei 150
(Kapott kamatok 150)
Rendkívüli bevétel 0

 

 

III. Összes ráfordítás 185.510(e Ft)
Anyagjellegű ráfordítás 111.922
Személyi jellegű ráfordítás 58.891
Értékcsökkenési leírás 2.109
Egyéb ráfordítás 12.056
Pénzügyi műveletek ráfordításai 532
Rendkívüli ráfordítás 12.000

Szeged, 2013.03.26.
Bálint Mihály ügyvezető